โปรโมชั่น

TATA ULTRA

17 มกราคม 2563

TATA ULTRA รถบรรทุก 6 ล้อ

ราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 794,000 บาท
หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

ดูรายละเอียด