โปรโมชั่น

30 พฤศจิกายน 2560

TATA ULTRA

TATA ULTRA ราคาพิเศษ!

รถบรรทุก 6 ล้อ  ขนาดบรรทุกรวม 10 ตัน  140 แรงม้า