โปรโมชั่น

1 กุมภาพันธ์ 2561

TATA ULTRA

TATA ULTRA ราคาพิเศษ!

รถบรรทุก 6 ล้อ  ขนาดบรรทุกรวม 10 ตัน  140 แรงม้า

ข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม  TATA ULTRA